Magazynowanie węgla

img28Magazynowanie. Składowiska węgla, znajdujące się w obrębie każdej jednostki, powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Na zewnątrz składowiska należy w miejscu widocznym umieścić jego Nr, oznaczenie sortymentu węgla i wszystkie, szczegóły, podane w Polskiej Normie. Przy magazynowaniu węgla w zwałach należy obok każdej pryzmy, w odległości nie przekraczającej 5 m, umieścić tablicę zwałową. Na tablicy należy uwidocznić symbol sortymentu węgla oraz nr pryzmy. Nie należy składować na dłuższy okres węgla silnie wietrzejącego lub łatwo samo zapalającego się. W przypadku konieczności jego składowania należy zasięgnąć informacji u dostawcy, co do warunków, jakie muszą być dla niego zachowane. Nie należy mieszać w jednej pryzmie różnych sortymentów węgla. Wyjątek stanowią sortymenty zasadnicze o wielkości ziarna powyżej 50 mm, które mogą być zsypywane razem. W żadnym razie nie należy mieszać sortymentów grubszych węgla z miałem i orzechami względnie orzechu z miałem. W niektórych przypadkach, zależnie od przeznaczenia, można mieszać sortymenty podobne, jak np. orzech I i II, groszek I i II lub kęsy z kostką. Przy zsypywaniu węgla na zwały należy usuwać wszelkie odpadki drewna, karbidu, papieru, pakuł itp. zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować pożar. Zsypywanie węgla na zwały powinno odbywać się z małej wysokości lub przy zastosowaniu prowizorycznej zsuwni w celu zmniejszenia kruszenia ziarna (brył). Wskazani jest okładanie pryzmy regularnymi, większymi kawałkami węgla lub materiałem niepalnym. Usytuowanie zwałów należy dokonywać sposobem najbardziej zabezpieczającym przed wiatrem w ten sposób, aby na wiatr wystawiony był krótszy bok zwału, lub aby zwał miał sztuczne lub naturalne osłony od wiatru (wyniosłości terenu, parkan betonowy, budynki itp.).

Czytaj dalej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogród. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.